ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Μ. Φλουράκη Κ. Σαριδάκη Μ. Δασκαλάκη


Υπηρεσίες διαμεσολάβησης
αστικών και εμπορικών υποθέσεων

 

Το δικηγορικό μας γραφείο λειτουργεί στο Ηράκλειο Κρήτης από το 2002.


Ασχολούμαστε με διάφορους τομείς δικαίου με έμφαση στο αστικό δίκαιο
και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, το εμπορικό- εταιρικό δίκαιο, το διοικητικό
και το εργατικό δίκαιο, το δίκαιο ΜΜΕ.


Προσφέρουμε πιστοποιημένες υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.
Προωθούμε τον νέο θεσμό της διαμεσολάβησης ως τον ταχύτερο, οικονομικότερο και
λιγότερο ψυχοφθόρο τρόπο για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης μεταξύ των μερών.


Διατηρούμε δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγόρων εντός Κρήτης καθώς και στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη.

Μαθετε περισσοτερα

ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Αστικό Δίκαιο

Ενοχικό ( μισθώσεις, πωλήσεις, δωρεές, συμβάσεις έργου και εργασίας)
Εμπράγματο( αγοραπωλησίες ακινήτων, διεκδικητικές αγωγές κυριότητας, κτηματολόγιο)
Οικογενειακό (διαζύγιο, διατροφή και επιμέλεια τέκνων)
Αποζημίωση από αυτοκινητικά ατυχήματα ή άλλα αστικά αδικήματα
Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας
Εργατικό δίκαιο (διεκδίκηση οφειλομένων μισθών, αποζημίωση απόλυσης) - Απαλλοτριώσεις

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Υπαγωγή στο ν. 3869/2010 (ν. Κατσέλη)
Προστασία κύριας κατοικίας από πλειστηριασμούς
Ανακοπή κατά διαταγών πληρωμής, αναστολή πλειστηριασμών

Εμπορικό Δίκαιο

Σύσταση εταιριών
Εμπορικές συμβάσεις
Αξιόγραφα (επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια)
Πτωχευτικό δίκαιο (διαδικασία πτώχευσης ή εξυγίανσης επιχειρήσεων)
Δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού, εμπορικά σήματα

Διοικητικό Δίκαιο

Δίκαιο περιβάλλοντος
( προστασία από προσβολές περιβαλλοντικών αγαθών, κεραίες κινητής τηλεφωνίας)
Δίκαιο αλλοδαπών (δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών)
Φορολογικό δίκαιο

Ποινικό δίκαιο

Ενδοοικογενειακή βία
ΑΕΠΙ
Ναρκωτικά

Μεταφράσεις

Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Η Μαρία Φλουράκη είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια εκπαιδευμένη στο Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών «Προμηθέας». Κωδικός αριθμός στον Δημόσιο Κατάλογο Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης 799.

Τι είναι η διαμεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση είναι ένας εξωδικαστικός τρόπος επίλυσης της διαφοράς . Τα μέρη, συνοδευόμενα από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους επιχειρούν να βρουν μία κοινά αποδεκτή λύση που θα ικανοποιεί τα συμφέροντά τους, με την βοήθεια του ειδικά εκπαιδευμένου διαμεσολαβητή.

 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης;

 • Ταχύτητα
  Η διαφορά επιλύεται συνήθως εντός μίας ημέρας.
 • Εκούσια υπαγωγή και έλεγχος του αποτελέσματος της διαδικασίας
  Τα μέρη προσφεύγουν με την θέλησή τους στη διαμεσολάβηση και μπορούν να αποχωρήσουν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς συνέπειες. Δεν τους επιβάλλεται η απόφαση από τον διαμεσολαβητή αλλά τα ίδια τα μέρη καταλήγουν σε μία κοινά αποδεκτή συμφωνία. Σε περίπτωση αποτυχίας δεν έχουν χάσει το δικαίωμα προσφυγής στο δικαστήριο.
 • Εμπιστευτικότητα και αμεροληψία.
  Η διαδικασία έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα και δεν τηρούνται πρακτικά. Πριν την έναρξη της διαδικασίας όλοι οι συμμετέχοντες δεσμεύονται εγγράφως να τηρήσουν το απόρρητο της διαδικασίας. Ο διαμεσολαβητής ως ουδέτερος τρίτος ενεργεί πάντα με αμεροληψία έναντι των μερών.

 

Πώς μπορώ να υπαγάγω την διαφορά μου σε διαμεσολάβηση;

Οποιοδήποτε μέρος μπορεί να προτείνει την υπαγωγή της διαφοράς σε διαμεσολάβηση ακόμα και αν έχει ξεκινήσει η διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου. Ο διαμεσολαβητή που πρέπει να είναι κοινής αποδοχής επιλέγεται από τον δημόσιο κατάλογο διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σε διαμεσολάβηση μπορούν να υπαχθούν σχεδόν όλες οι αστικές και εμπορικές διαφορές.

 

Ποια είναι η διαδικασία της διαμεσολάβησης;

Αφού τα μέρη συμφωνήσουν στην επιλογή του διαμεσολαβητή αυτός επικοινωνεί μαζί τους καθώς και με τους δικηγόρους τους και συγκεντρώνει στοιχεία για την υπόθεση. Την ημέρα της διαμεσολάβησης η οποία διαξάγεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, πραγματοποιείται κατ΄αρχήν μία κοινή συνάντηση των μερών. Ο διαμεσoλαβητής τους εξηγεί την διαδικασία και τις αρχές που την διέπουν. (εμπιστευτικότητα, αμεροληψία, εκούσιος χαρακτήρας κλπ). Στην συνέχεια τα μέρη παρουσιάζουν τις θέσεις τους. ‘Όταν ο διάλογος δεν είναι πλέον παραγωγικός ο διαμεσολαβητής χωρίζει τα μέρη και ξεκινά μία σειρά ιδιωτικών- εμπιστευτικών συνεδριάσεων. Ο διαμεσολαβητής μπορεί να μεταφέρει προτάσεις , προσφορές ή πληροφορίες από το ένα μέρος στο άλλο μόνο με τη ρητή συναίνεσή τους. Εάν τα μέρη καταλήξουν σε συμφωνία τότε τα μέρη υπογράφουν το πρακτικό διαμεσολάβησης το οποίο έχει ισχύ δικαστικής απόφασης.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ

 

Μαρία Φλουράκη

Δικηγόρος παρ' εφέταις

Σπουδές:

 • Πτυχίο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα του Πανεπιστημίου Aix Marseille III στον τομέα των Μ.Μ.Ε. και της πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια εκπαιδευμένη στο Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών «Προμηθέας».

Τομείς εξειδίκευσης:

 • Δίκαιο ΜΜΕ και πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Εμπορικό δίκαιο
 • Αστικό δίκαιο
 • Δίκαιο περιβάλλοντος
 • Δίκαιο αλλοδαπών

Επικοινωνία:

 • +30 2810 241887
 • +30 6977 785737
 • fluraki@otenet.gr

Κωνσταντίνα Σαριδάκη

Δικηγόρος παρ' εφέταις

Σπουδές:

 • Πτυχίο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα LLM H.U. BERLIN στο Διοικητικό Δίκαιο.

Τομείς εξειδίκευσης:

 • Δίκαιο αυτοκινήτων
 • Δημόσιο δίκαιο
 • Αστικό δίκαιο
 • Εμπορικό δίκαιο

Γλώσσες:

 • Αγγλικά
 • Γαλλικά
 • Γερμανικά

Επικοινωνία:

 • +30 2810 285521
 • +30 6945 282250
 • sardan@otenet.gr

Μαρία Δασκαλάκη

Δικηγόρος παρά πρωτοδίκαις

Σπουδές:

 • Πτυχίο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα Βιοηθική, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Τομείς εξειδίκευσης:

 • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά
 • Ποινικό δίκαιο
 • Οικογενειακό δίκαιο
 • Δίκαιο αλλοδαπών

Γλώσσες:

 • Αγγλικά
 • Γαλλικά
 • Γερμανικά

Επικοινωνία:

 • +30 2810 224828
 • +30 6936 145811
 • mariagdaskalaki@yahoo.gr

Επικοινωνία

Εάν χρειάζεστε μία από τις υπηρεσίες μας ή και για οποιαδήποτε απόρια,
παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τους παρακάτω τρόπους για να έρθουμε σε επαφή.

 

 

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά